Econometrie

Van oudsher was de economie een wetenschap die nauw verbonden was met de andere sociale wetenschappen, zoals de filosofie en de antropologie. Dit is echter in de loop van de negentiende eeuw veranderd, toen de economie meer op zichzelf is komen te staan. Daarnaast is ze voor haar wijze van onderzoek afgestapt van de kwalitatieve methoden van de sociale wetenschappen, en is ze overgestapt op de wiskundige methoden. Het eindresultaat hiervan is de econometrie, die wiskundige methoden gebruikt voor economisch onderzoek.

Momenteel is het economisch onderzoek in vrijwel al haar facetten econometrisch. Dat betekent dat de wiskunde niet is weg te denken uit de huidige economische wetenschap. Dit is terug te zien in het feit dat de economische opleiding aan de Erasmus Universiteit veel wiskundige en econometrische vakken telt, en er daarnaast zelfs een aparte studierichting econometrie is. Hier lijkt dan ook niet veel winst te halen voor het platform. Aangezien econometrie sterk verbonden is met de economische wetenschap, valt er wél winst te behalen in de verrijking van de econometrie. Dit zal gebeuren via de inzichten die uit de interdisciplinaire insteek van het platform naar boven komen uit de andere wetenschappen.

Op deze manier is het platform niet alleen in staat om de economische wetenschap te verrijken, maar ook de econometrie. Hierbij moet dan gedacht worden aan het verrijken van econometrische modellen, door een breder bereik aan relevante factoren mee te nemen. Er kan bijvoorbeeld gerekend worden met inzichten uit de Gedragseconomie (Economie + Psychologie) of uit de Gelukseconomie (Economie + Sociologie).

De manier waarop bovenstaande visie gerealiseerd zal worden, is de komende tijd een punt van aandacht. Deze ideeën zijn namelijk niet uit te voeren zoals de andere projecten.

Publicaties

Gerelateerde begrippen

Leidende wetenschappers

Scriptie & Promotieplaatsen

Evenementen

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief