Geschiedenis

Wanneer de geschiedwetenschap met de economische wetenschap wordt gecombineerd, resulteert dat in de Economische Geschiedenis. Deze economische geschiedenis houdt zich bezig met een drietal dingen: Ten eerste de geschiedenis van het economisch denken, ten tweede de bedrijfsgeschiedenis en ten derde de financiƫle geschiedenis.

De geschiedenis van het economisch denken houdt zich bezig met het naspeuren en overzichtelijk maken van het economisch denken door alle eeuwen heen. Het aardige van dit vakgebied is dat het, qua tijd gezien, tamelijk overzichtelijk is. Het economisch denken kwam namelijk pas echt tot ontwikkeling met het werk van Adam Smith, ‘The Wealth of Nations’, dat aan het einde van de achttiende eeuw geschreven is. Daarvoor is er uiteraard ook wel over economische vraagstukken nagedacht, maar dit had nooit de vorm van een aparte tak van de wetenschap aangenomen. Meestal was het een onderdeel van grotere filosofische en theologische werken, en kwam er vrij bekaaid vanaf. Na het boek van Adam Smith is het economisch denken echter tot volle ontwikkeling gekomen, en heeft zich tot een aparte tak van wetenschap ontwikkeld.

De bedrijfsgeschiedenis is de geschiedenis van de economie zelf. Zij houdt zich bezig met het onderzoeken van het hoe en wat van het bedrijfsleven, de arbeid, en alles wat met de economie samenhangt. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met de geschiedenis van individuele bedrijven. De financiƫle geschiedenis ten slotte houdt zich bezig met de ontwikkeling van het bankwezen.

Deze drie benaderingen van de economie vanuit een historisch oogpunt hebben in zich dat de econoom kan leren van gebeurtenissen in het verleden. Wanneer de oorzaken en gevolgen van historische gebeurtenissen bekend zijn, leveren deze een bron van informatie voor economische causaliteit in de praktijk. Daarnaast biedt de geschiedenis van het economisch denken de econoom de kans om zijn eigen inzichten te verrijken met inzichten uit het verleden, die nu niet worden gehuldigd, maar waar wel elementen in zitten die tegenwoordig ten onrechte worden genegeerd. Ook deze inzichten hopen we te zijner tijd binnen dit project op te nemen.

Publicaties

Gerelateerde begrippen

Leidende wetenschappers

Scriptie & Promotieplaatsen

Evenementen

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief