Filosofie

Filosofie is de wetenschap die zich bezighoudt met de zoektocht naar wijsheid. Tijdens deze zoektocht heeft zij zich ook bezig gehouden met economische wijsheid. Kennis over het waarom en het hoe van de economie is hierbij ontwikkeld. Het wetenschapsgebied van de filosofie van de economie is hierdoor ontstaan. Dit houdt zich bezig met de handelingsleer, ethiek en methodologie van de economie. Binnen de Erasmus Universiteit is het instituut EIPE reeds bezig met deze combinatie.

Met de laatste twee gebieden binnen de filosofie van de economie zullen we ons binnen dit platform voornamelijk bezig houden. Dit is zo, omdat hier precies de gewenste verrijking te realiseren valt voor de economische blik op de werkelijkheid. Ethiek en het doordenken van de methodologie is steeds meer buiten de economische wetenschapsbeoefening komen te staan. Dit terwijl meerdere grote economen uit het verleden ook ethicus en/of filosoof waren. Denk hierbij aan Adam Smith die gezien wordt als de grondlegger van de moderne economie. Hij was econoom, ethicus én filosoof. De rijkheid die uit deze interdisciplinaire instelling van een mens kan vloeien en ook vloeide, wordt binnen het project Economie + Theologie + Filosofie (E+T+F) gerealiseerd.

Het wetenschapsgebied waar u nu bent, staat binnen het platform niet op zichzelf. De koppeling met Theologie is van groot belang. Deze beide wetenschappen houden zich namelijk in hoge mate bezig met het stellen van vragen aangaande de methodiek en ethiek alvorens er overgegaan wordt tot het creëren van antwoorden. De ethiek is hierbij het sterkste punt van overeenkomst wanneer de twee wetenschapsgebieden worden bezien in relatie tot de economie.

Binnen de Erasmus Universiteit is al vele jaren het Erasmus Institute for Philosophy and Economics bezig om de combinatie van economie en filosofie te realiseren. Binnen dit instituut worden economische filosofen opgeleid, en houden vooraanstaande wetenschappers zich bezig met het onderzoek naar deze materie. Voor meer informatie over dit instituut, zie https://www.eur.nl/fw/english/eipe/. 

Binnen het project E+T+F kunt u deelnemen aan sessies die georganiseerd worden. In samenwerking met de wetenschappers die op deze pagina staan genoemd en weergegeven, wordt dan iedere keer een onderwerp theoretisch en toegepast behandeld. De theorie wordt behandeld in de vorm van een inleiding door de wetenschapper(s). De toepassing vind interactief plaats in de vorm van de behandeling van stellingen of een casus (uit de praktijk).

 

Publicaties

Gerelateerde begrippen

Leidende wetenschappers

Scriptie & Promotieplaatsen

Evenementen

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief