Psychologie

Nadat de economie zich had losgemaakt van de overige sociale wetenschappen, heeft zij, met name in de Chicago School, een eigen mensbeeld gevormd, dat van de homo oeconomicus. Helaas bleek bij het verstrijken van de jaren dat dit mensbeeld niet helemaal voldeed. De laatste decennia is er dan ook een ontwikkeling in gang gezet om het oeconomisch mensbeeld te verrijken met inzichten in de mens vanuit de psychologie. Dit is onderhand uitgegroeid tot de zogenaamde ‘gedragseconomie’.

Het economisch mensbeeld dat ontwikkeld is door de Chicago School, de zogenaamde homo oeconomicus, is een mens die volstrekt rationeel handelt. Dit maakt hem een uitermate geschikte figuur om op te treden in modellen; rationeel handelen is meestal namelijk gemakkelijk te modelleren.

Helaas bleek dat deze mens niet zo goed overeenkomt met de mens zoals hij in werkelijkheid is. Economische modellen bleken niet in staat om menselijk gedrag accuraat te voorspellen. Daarom is er een beweging op gang gekomen om dit mensbeeld realistischer te maken, door middel van het overnemen van inzichten in de mens vanuit de psychologie. Concreet betekent dit dat er niet meer wordt uitgegaan van een volstrekt rationele mens, maar een die beperkt is op redelijk, zedelijk en wilsgebied.

Deze tak van economie noemt zichzelf de ‘gedragseconomie’. Hiermee beweert ze dus een beter beeld van het menselijk gedrag te geven dan de ‘normale’ economie (want die gaat natuurlijk ook over menselijk gedrag). Behalve door haar mensbeeld, doet ze dit ook door veel gebruik te maken van experimenten. Hiermee krijgt men een realistischer beeld van het menselijk gedrag. Ook op de Erasmus Universiteit is men al bezig met deze tak van economie. Zie voor verdere informatie de volgende link: https://www.eur.nl/ese/behec/.

Binnen dit project hopen we in de toekomst vorm te gaan geven aan de combinatie Economie + Psychologie. Deze samenwerking heeft ook binnen de Erasmus Universiteit reeds een belangrijke positie verworven door de vorming en ontwikkeling van de afdeling Behavioral Economics binnen de Erasmus School of Economics. Dit is dus een veelbelovend gebied!

Publicaties

Gerelateerde begrippen

Leidende wetenschappers

Scriptie & Promotieplaatsen

Evenementen

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief