Rechten

Samenwerking tussen Rechten en Economie bestaat binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 1999 in de vorm van een gecombineerd mr./drs.-bachelorprogramma. Met dit programma wordt echter nog niet bewerkstelligd dat beide takken van wetenschap ook samenwerken. Er valt er echter wel veel te winnen door de koppeling van deze wetenschapsgebieden. De mensbeelden zijn bij beide gebieden namelijk anders en vullen elkaar dus aan. Waar economen meer naar de mens kijken als een wezen dat keuzes maakt, waarbij de toename van bezit of nut een rol speelt, kijkt een jurist naar de mens als een wezen dat bijvoorbeeld rechtvaardigheid en vergeldingsdrang ervaart.

De koppeling Economie en Rechten kan duidelijk meer opleveren dan winst voor het curriculum vitae. Hier is tot nu toe echter nog niet veel aandacht aan besteed binnen de Erasmus Universiteit. Er bestaat echter wel een samenwerking op het niveau van onderwijs, waarvoor u wordt doorverwezen naar de volgende link. Het doel van dit platform is om het mensbeeld van de economische wetenschap uit te breiden met inzichten vanuit het mensbeeld dat binnen de rechtsgeleerdheid bestaat.

Wanneer men nadenkt over het mensbeeld bij de rechtsgeleerdheid komt meestal snel de drang naar vergelding en het rechtvaardigheidsgevoel van de mens naar boven. Dit zijn zaken die vooral terugkomen in het strafrecht. Er kan echter ook gedacht worden aan de behoefte aan gelijke verdeling van inkomen. Deze factor van het mensbeeld bestaat binnen de economische wetenschap ook al en komt tot uiting in de belastingwetten. Een laatste voorbeeld van een visie op de mens is te vinden in het verbintenissenrecht, waar men vooral gericht is op het duidelijk stellen van wat personen bij een transactie allemaal wel of niet mogen/moeten doen. Hier gaat het er dus om zekerheid te scheppen in situaties waar gehandeld wordt tussen bekende of onbekende personen. Deze zekerheid komt ook tot uiting in het beginsel van de rechtszekerheid, dat zeer belangrijk is binnen de rechtsgeleerdheid.

Binnen dit project hopen we in de toekomst de economische blik op de werkelijkheid te verrijken met inzichten uit de Rechten.

Publicaties

Gerelateerde begrippen

Leidende wetenschappers

Scriptie & Promotieplaatsen

Evenementen

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief