Sociologie

Een van de eerste economen, Jeremy Bentham, hield zich al bezig met het geluk van de mensheid. Om daar ook economisch mee te kunnen werken, heeft hij het begrip van ‘nut’ (utility) ontwikkeld. Na hem is het praktisch gebruik van nut om het welzijn van mensen te berekenen echter in onbruik geraakt. De neoklassieke economen meenden dat de subjectiviteit van geluk het ongeschikt maakten voor hun homo oeconomicus. De laatste decennia is er echter weer een ontwikkeling te zien van onderzoek naar menselijk geluk vanuit de economische wetenschap. Om een beter inzicht in geluk te krijgen, worden hierbij inzichten uit de sociologie en de psychologie gebruikt, en geen wiskundige modellen.

Zoals reeds genoemd, hield Jeremy Bentham zich als eerste econoom bezig met geluk. Om daar economisch mee te kunnen werken, ontwikkelde hij een begrip van ‘nut’ (utility). Dit berekende hij door de utils van alle afzonderlijke factoren bij elkaar op te tellen. Het geluk van iedereen bij elkaar was simpelweg de optelsom van het individuele nut (kardinaal nut genoemd). Na hem is deze manier van werken echter verworpen, omdat men het optellen van individueel nut bij elkaar niet nuttig achtte.

Binnen de neoklassieke economie is het vergelijken van onderling nut als niet te verwerkelijken verworpen. Het subjectieve karakter van de opmerking van iemand over hoe gelukkig hij is, was niet te rijmen met de homo oeconomicus. Daarom heeft het onderzoek naar geluk lange tijd stil gelegen.

De laatste jaren heeft men echter inzichten uit met name de sociologie, maar ook de psychologie, gebruikt om ook het economisch onderzoek naar geluk weer tot leven te wekken. Door voortschrijdende inzichten meent men tegenwoordig dat de subjectieve aard van geluk geen probleem meer is om het te onderzoeken, omdat mensen desondanks wel vergelijkbare antwoorden geven. Binnen de Erasmus Universiteit heeft dit onderzoek vorm gekregen in het instituut EHERO: Erasmus Happiness Economics Research Organization. Zie voor meer informatie: https://www.eur.nl/english/ehero/. Ook binnen dit project hopen we in de toekomst deze sociologische inzichten te gaan gebruiken om de economie te verrijken!

Publicaties

Gerelateerde begrippen

Leidende wetenschappers

Scriptie & Promotieplaatsen

Evenementen

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief