Theologie

Theologie is een interdisciplinaire wetenschapsgebied avant la lettre. Binnen dit gebied worden inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden toegepast op de kerk, het geloof en dogma’s. Dit levert weer nieuwe inzichten op die binnen andere wetenschapsgebieden toegepast kunnen worden. Binnen dit platform en ook binnen EETI zullen met name de ethische inzichten worden toegepast op de economie.

De theologie zelf is dus al een interdisciplinair wetenschapsgebied. Ten eerste worden de historische bronnen – de Bijbel, buiten-bijbelse bronnen- van het christendom erin bestudeerd in de oorspronkelijke talen (Grieks, Latijn, Hebreeuws). Hier wordt gebruik gemaakt van filologische inzichten en methoden. Ten tweede wordt de geschiedenis van de kerken bestudeerd met behulp van inzichten ontleend aan de geschiedwetenschappen. Ten derde wordt de wijze van organisatie van en in de kerken bestudeerd in het kerkelijk recht. Hier worden juridische methoden gehanteerd. Ten vierde wordt er een systematische analyse van het geloof en de dogma’s die dit gestalte geven, gedaan. Hier komen verschillende wetenschapsmethoden samen. Ten slotte bevat de theologie ook wetenschappen als godsdienstsociologie, godsdienstpsychologieën en godsdienstfilosofie en godsdienstpedagogiek. In tegenstelling tot de religiewetenschappen verdisconteren theologen dat de teksten die zij bestuderen een functie hebben in geloofsgemeenschappen waarin mensen belijden dat er een God is.

Uiteraard zijn niet alle bovenstaande onderdelen van de theologie even relevant. Wat echter wel interessant is voor de economie, zijn de inzichten die ontstaan door de bestudering van historisch bronmateriaal en de analyse van het geloof. Hiermee worden grondslagen gelegd voor een ethische maatstaf, die de mens ook kan gebruiken om de hoedanigheid van zijn economisch handelen aan af te meten.

Deze verbinding tussen economie en theologie wordt eveneens gelegd binnen ERGO. Dit is een symposium voor beleidsmakers, beslissers en onderzoekers. Het is bedoeld om een verbinding te leggen tussen economie, goed bestuur en organisatie enerzijds, en religie, levensbeschouwing en welzijn anderzijds. De positief wetenschappelijke insteek van dit symposium uit zich in het onderzoeksproject Moral Markets. Ook binnen het Erasmus Institute of Economics & Theology (EETI) wordt handen en voeten gegeven aan de samenwerking tussen economie en theologie.

Binnen dit project zullen deze ethische inzichten dan ook gebruikt worden om te reflecteren op economisch handelen. Om dit in een breder kader te plaatsen, zullen deze inzichten samen met inzichten uit filosofische stromingen worden behandeld in het project Economie + Theologie + Filosofie (E+T+F). Binnen het project E+T+F kunt u deelnemen aan sessies die georganiseerd worden. In samenwerking met de wetenschappers die op deze pagina staan genoemd en weergegeven, wordt dan iedere keer een onderwerp theoretisch en toegepast behandeld. De theorie wordt behandeld in de vorm van een inleiding door de wetenschapper(s). De toepassing vind interactief plaats in de vorm van de behandeling van stellingen of een casus (uit de praktijk).

Publicaties

Gerelateerde begrippen

Leidende wetenschappers

Scriptie & Promotieplaatsen

Evenementen

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief